+30 2310 996681

ΕΓΓΡΑΦΑ Π.Μ.Σ.


Στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2018-2019 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα, την Τέχνη και τη Μουσική Παράδοση του Αγίου Όρους», το οποίο έχει ως αντικείμενο την επιστημονική κατάρτιση και εξιδείκευση πτυχιούχων.


Αίτηση Εγγραφής στο Π.Μ.Σ.

Υπεύθυνη Δήλωση Εγγραφής στο Π.Μ.Σ.

Αίτηση Συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.

Αίτηση Απαλλαγής Τελών φοίτησης

Κανονισμός Π.Μ.Σ.(ΦΕΚ 4994-2019 τ.Β)

Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων Π.Μ.Σ. 2018-2019

Αίτηση κατάθεσης διπλωματικής εργασίας

Αίτηση προτεινόμενου θέματος και Συμβούλου Καθηγητή

Βεβαίωση διορθώσεων από Συμβούλο Καθηγητή